Om MobiSticks

MobiSticks.dk er udviklet i et samarbejde mellem

Videnscenter for Integration, Vejle www.vifin.dk IT- og Telestyrelsen, Kontoret for It-kompetencer og Tilgængelighed www.itst.dk Trygfonden www.trygfonden.dk

Nørremarksskolen, Vejle www.noerremarksskolen.dk Lærdansk, Århus www.laerdansk.dk/aarhus Scanbuy www.scanbuy.dk

Webbureauet Re: www.re-cph.com Vejle Museum www.vejleegnensmuseer.dk Økolariet, Vejle www.okolariet.dk Vejle Stadsarkivet www.vejlestadsarkiv.dk Center for Specialundervisning for Voksne, Vejle www.csv-vejle.dk